Dei siste dagane har eg sett tre personar – tre personar som såvidt eg veit ikkje har noko med kvarandre å gjera – lenkja til denne kronikken i Troms Folkeblad. Lenkja har som regel vore fylgd av ein artig kommentar om kor gærne FpU er.

Folkens, la oss få beina eit lite stykke ned på jorda: Ta ein titt på datoen artikkelen blei publisert. Det er ein fem år gamal artikkel. For dei som ikkje hugsar dette frå den gongen, viser eit kjapt stykke googling at det ganske kjapt blei reist eksklusjonssak mot Leiknes og Johannessen, og at dei to då valde å melde overgang til Demokratene. Og allereie då dei skreiv denne artikkelen, signerte dei han som formann og styremedlem i Lenvik FpU. Lenvik er ein kommune med 11 357 innbyggjarar, og eg ser ingen grunn til at vi skal bestemme oss for at innlegg frå ein kystkommune i Nord-Troms er representative for kva FrP og ungdomspartiet står for. Spesielt ikkje når innlegget er fem år gamalt.

Likevel, med det i bakhovudet, er dette eit utruleg festlig innlegg. Så festlig at eg føler for å plukke det frå kvarandre og gjera narr av det. Eller, rettare sagt: eg følte for å plukke det frå kvarandre og gjera narr av det på Twitter, og så meinte nokon at det hadde vore betre om eg skreiv eit blogginnlegg om dette, og difor oppretta eg denne bloggen. Vel, la oss starte.

Med tittelen:

Nei til legalisering av homofile [sic] og homofil adopsjon!

Eg veit ikkje med dykk, men når eg leser «Nei til legalisering av homofile!», tenker eg automatisk «Det er eit anna parti som ønskjer å legalisere homofili, og det er vi sterkt imot».

Vel … det stemmer jo ikkje heilt. Det stemmer at [mannleg] homofili var forbode for ikkje så veldig mange år sidan, men det blei legalisert i 1972.  I 2006 var det fullt lovleg å vera homofil.

VI SER det som et stort problem at homofili i dagens samfunn blir mer og mer vanlig, og når det i tillegg er tatt opp til diskusjon om vi skal akseptere at homofile skal kunne få adoptere, reagerer vi med avsky!

… «avsky» faktisk. Er ikkje det eit litt sterkt ord for eit tema som adopsjon? Eg kan forstå at ein reagerer med avsky på massedrap og henrettingar og tortur og slike ting, men … å reagere med avsky på noko så trivielt som at nokon som har ei harmlaus interesse dei ikkje deler med deg skal kunne adoptere born? Då har du anten veldig sterke meiningar om homofili, eller du bur i eit land der du har det så fint at du ikkje veit kva avsky er. Eller begge delar.

HVA VIL SKJE med et barn som plutselig har to mødre eller to fedre? Jo, barnet vil antagelig ha store sjanser for å få psykiske problemer, og ikke minst bli utsatt for mobbing!

Ja, huff, det er fælt med mobbing. Særleg er det grusomt med ignorante mobbarar som meiner at legninga di er eit stort problem i dagens samfunn og som synest at det er heilt avskyeleg at du har lyst til å adoptere. Difor vil vi mobbe homofile frå å vera homofile, sidan homofili er eit stort problem i dagens samfunn og det er heilt avskyeleg at dei har lyst til å adoptere.

Kvifor kjem ikkje Johannessen og Leiknes nærare inn på kvifor dei meiner at born har store sjansar for å få psykiske problem av å ha to foreldre av same kjønn? Det kunne ha vore inter… kva er det eg seier, sjølvsagt er det ikkje interessant.

 I dagens samfunn er mobbing blitt en sak som har engasjert mange, og alle er enig [sic] om at mobbing er noe som må bort. Men hvis et barn møter på skolen sammen med pappa Tore og mamma Arne, så ser jo de andre barna at noe ikke er helt rett! Og det er som oftest de som er annerledes som risikerer å bli mobbet! Bidrar ikke da homofili til økning av mobbing? Definitivt!

Definitivt. Homofili bidrar til auking av mobbing, så la oss forby det. Og mens vi er i gong: La oss forby ungar å vera stygge. Eller feite. Eller kvisete. Eller uinteresserte i fotball. Om vi berre gjer det forbode å vera mobbeoffer, har vi eliminert all mobbing med ein liten paragraf! Treng det å vera vanskelegare enn det?

Alternativt kan ein sjølvsagt gå etter mobbarane. Men det er kanskje ikkje så enkelt dersom ein er 100 % einig med mobbarane.

SITAT fra partiprogrammet [sic] Fremskrittspartiet vil: » Fremskrittspartiet er av den oppfattning [sic] at et barn har den beste oppveksten ved å ha foreldre av ulikt kjønn, og ønsker derfor ikke at homofile får adoptere!» (Sitat slutt)

Eg har ikkje lest partiprogrammet til Framstegspartiet. Men eg tipper at det ikkje står «oppfattning» der. Sjølv når desse karane kopierer rett frå partiprogrammet klarer dei å ha såpass grove skrivefeil! Høyrd om klipp-og-lim?

Hvis et barn blir adoptert av et homofilt par, så blir det fra det blir født lært at homofili er normalt. Det vil da senere være mye enklere for det barnet å hoppe til køys med en av samme kjønn! Er det dette vi vil?

Tja, det er vel ikkje noko galent i det? Oops, beklager, eg gløymde at dette innlegget er skrive av homofobe. La meg seie det på ein annan måte:

Dette er eit  argument som kan brukast om absolutt alt. Dersom fattige foreldre får born, lærer barnet at det er fattigdom er normalt. Dersom snobbar får born, lærer barnet at snobberi er normalt. Dersom Manchester United-tilhengjarar får born, lærast det barnet opp til å like Manchester United. Dersom FrP-arar får born, lærast barna opp til at haldningane til FrP er heilt normale. Og eg skjønner ikkje heilt kvifor noko av dette er problematisk. Skal vi forby fattige, snobbar, Manchester United-tilhengjarar og FrP-arar, og alle andre som har eitt eller anna særtrekk som det er ein viss risiko for at borna skal oppfatte som normalt, å forplante seg og å adoptere? Kvifor akkurat homofile?

ISTEDENFOR å lære våre barn tidlig at homofili er normalt og legge grunnlaget for «provosert homofili» i fremtiden, bør vi fortelle dem at det var en grunn til at Gud skapte Adam og Eva og ikke Adam og Adam!

Å hjelpes … skal dei trekke inn Bibelen òg, no. At Gud skapte Adam og Eva for seks tusen år sidan og at dei to på eiga hand klarte å forplante heile jorda med seks milliarder menneske.

Lurer på om eg klarer å adressere dette temaet utan å gjera narr av kristne – eg er ikkje så glad i å gjera narr av kristne. Men eg prøver.

Dersom vi latar som om guden din eksisterer, og at ho faktisk  skapte jorda på sju dagar for seks tusen år sidan, og ho valde å skape berre to menneske … då gir det jo perfekt meining at ho skapte ein av kvart kjønn, dersom målet for å skape arten var forplantning. Men kvifor er det relevant for dagens situasjon? Det er ikkje slik at alle treng å forplante seg. Talet menneske i verda stig med 75 millionar i året. Det er ikkje slik at alle treng å forplante seg, slik det nok var for Adam og Eva. Dersom vi går ut frå at dei har eksistert.

Men var føremålet med å skape Eva forplantning? No er det lenge sidan eg har lest Bibelen, men var det ikkje slik at Gud skapte Eva for å gi Adam ein perfekt make? Isåfall kan det jo ha vore så enkelt som at Adam var heterofil, og at den perfekte maken for han var ei kvinne. Betyr det at heterofili er riktigare enn homofili? Nei, sjølvsagt ikkje. Det betyr berre at heterofili var riktigare enn homofili for Adam. Dersom han eksisterte.

Skal ein først vri på meininga til orda i første mosebok, her er min variant: Heterofile forhold fører til epleslang. Eller fikenslang. Eller whatever. Det kan du ikkje nekte på, for det står i Bibelen. Sjølvsagt etter at eg har tolka Bibelen, men er det nokon gong nokon som har lest Bibelen utan å tolke han?

HOMOFILI vil vi anse som en sykdom, å [sic] homofile burde heller hatt tilbud om psykologisk behandling istedenfor adopsjon, dette for å stoppe » smittebærerne». En slik type sykdom kan få diagnosen » Homsesyka»! Dette ser undertegnede [det] som et offentlig ansvar å få stoppet.

Absolutt. Eg er sikker på at vi alle kan stille oss bak at skattepengane våre skal gå til å hindre folk å vera glade i kven dei vil. Lat oss bruke mengder av ressursar på å behandle dei sjuke, sjuke menneska som er så skrudde i hovudet sitt at dei våger å forelske seg i eit menneske med tilnærma lik identiske kjønnsorgan som seg sjølv.

Dette er ikkje første gong eg ser homofili omtalt som ein sjukdom som bør kurerast. Men eg trur det er første gong eg ser homofili omtalt som ein smittsam sjukdom. Wow.

Er det forresten berre eg som får ei kjensle av at dette innlegget blei skrive eit stykke utpå ettermiddagen, og at forfattarane deretter gjekk på fest, og at dei opna dokumentet igjen når dei kom heim og hadde nachspiel? Eg tviler ikkje på at dette er meiningar Johannessen og Leiknes står for, men det følast veldig som om dei klokka 17 har skrive eit innlegg om offentleg ansvar og mobbing og adopsjon og partnerskap, for å åtte timer seinare kome tilbake til dokumentet og i fyllerus skråle til kvarandre «Lat oss skrive at denne sjukdomen kan få diagnosen «Homsesyka»!»

Kremt. Digresjon, beklagar.

Vi anser det også som en nasjonal tragedie hvis homofilt partnerskap skal likestilles med et heterofilt, og dette må under en hver omstendighet ikke skje i den norske statskirke. Dette fordi statskirken er bygd opp på bibelen, hvor det uten tvil kommer helt klart fram hva kirkens [sic] mener om partnerskap mellom to av samme kjønn!

Dette vil eg ikkje kommentere. Eg vil heller lenkje dykk til denne artikkelen som på ein veldig fin måte tar for seg kyrkjas syn på partnerskap mellom to av same kjønn.

EN ANNEN TING som homofili bidrar til er spredningen av AIDS. AIDS er mest utbredt blant homser pga. måten hyrdestunden foregår på! Alle vet at AIDS dreper. Er ikke da homofile med på å bidra til død?

Eg har ikkje den rette kunnskapen til å angripe punktet om korvidt AIDS er mest utbreidd blant homofile eller ikkje, men det blir uansett toskete å vri dette til at homofile er med på å bidra til død. Ubeskytta sex er vel farleg heilt uavhengig av korvidt ein er homofil eller heterofil? Kva om alle, både homofile og heterofile, hadde blitt litt betre til å bruke kondomar? Det treng ikkje å vera verre enn det.

Ein annan ting er at menneske med førarkort bidrar til spreiinga av bilulykker. Bilulykker er mest utbreidd blant folk med førarkort. Alle veit at bilulykker dreper. Er ikkje då folk med førarkort med på å bidra til død? Jo, så absolutt. Men betyr det at verda blir så innmari mykje sikrare dersom vi alle droppar å ta køyreopplæring før vi kastar oss ut på vegen? Nei, for det er ikkje slik logikk fungerer.

«AIDS er mest utbredt blant homser pga. måten hyrdestunden foregår på!» er forøvrig eit heilt fantastisk sitat. Skulle gjerne ha sett desse karane i ein TV-debatt. Heck, eg skulle gjerne ha sett desse karane i ein skoledebatt òg.

Så til de som støtter «homsesyka»: Hva vil skje om vi alle våkner en dag og alle er homser? Jo, innen en generasjon vil den menneskelige rase være utryddet, grunnet manglende evne til å reprodusere oss selv! Høres homofili så veldig normalt ut da?

Dette er favorittdelen min av innlegget, fordi det er så utruleg mykje absurd her.

Lat oss først ta det openbare: Dei skildrar som eit mogleg problem – ikkje som noko ein framhevar som heilt hypotetisk, men noko dei prøver å bruke som eit reelt scenario for å skremme oss over på deira side – at vi alle ein dag skal vakna og vera homofile.

Ikkje du. Ikkje eg. Ikkje heile Lenvik. Alle menneske i verda. Alle skal bestemme seg for å bli homofile … samtidig.

Greitt, la oss gå ut frå at det skjer. Isåfall meiner Leiknes og Johannessen at den menneskelege rase vil vera utrydda innan ein generasjon fordi vi ikkje lenger har evnen til å reprodusere oss.

Bortsett frå at det ikkje er det som ville ha skjedd. Allereie i dag har vi noko som heiter kunstig befruktning, og det er fullt mogleg å blande sæd frå ein homofil med eit egg frå ein annan homofil utan at dei to trenger å ha samleie for at det skal skje. Men sjølv om dette hadde krevja samleie: Trur de verkeleg at i eit samfunn der heterofili ikkje eksisterer ville ingen ønskje å ha samleie med eit menneske av motsatt kjønn dersom det var det som skulle til for at menneskeheita skulle overleve? Heck, om ein driter i menneskeheita eit augeblikk, ser eg ikkje ein gong bort frå at ein ville hatt sex med folk av motsatt kjønn berre for å kunne få born. For berre eit par avsnitt sidan skildra Leiknes og Johannessen homofile som ganske ivrige etter å adoptere. Homofile ønskjer akkurat som heterofile å få born. Og dersom det ikkje eksisterer adopsjonsmoglegheiter fordi alle andre menneske på jorda er homofile: Er det då heilt usannsynleg at ein ville ha alliert seg med eit par av motsatt kjønn dersom det var det som skulle til for at begge kunne få born?

Eg trur det. Men samtidig trur eg at det hadde vore unødvendig, for i eit samfunn der alle hadde vore homofile, hadde vi hatt langt større satsing på kunstig befruktning. Det skulle ikkje forbause meg om den største politiske saka i eit slikt samfunn hadde vore eit ønskje frå dei borgerlege partia om å privatisere sædbankar.

De merker forresten at denne argumentasjonen ikkje berre kan brukast mot homofile, men òg mot alle andre som ikkje får born. Kva hadde skjedd om vi alle hadde vakna ein morgon og vore SINGLE? Det er berre ein ting vi kan gjera, og det er å gi Siv Jensen og alle andre som ikkje har ein fast samleiepartner av motsatt kjønn psykologisk behandling.

Men la oss seie at alle blir homofile. Og ingen formerer seg. Og ingen tenker tanken på kunstig befruktning. Og menneskeheita døyr ut på ein generasjon. Er det det vi vil?

Ja, det er det. Dersom vi alle som ein nasjon, som ei verd, som ein art, klarer å gå saman og bestemme oss for at vi ikkje ønskjer å gjera noko som helst for å formere oss, fordi det å vera 100 % homofile og så opptatte av vårt eiget kjønn at ein ikkje ønskjer å kome i kontakt med det andre kjønnet i eit reagensglas langt utanfor kroppen er viktigare for oss alle enn det å bringe menneskeslekta vidare – då er det det vi vil. Då er det eit val vi har tatt, og i så fall er det eit val vi ønskjer å leve med.

Og la oss vera ærlege. Er ikkje det omtrent den råaste måten menneskeheita kan dø ut på? Ved at alle menneske i verda blir homofile? Ingen av oss treng å dø av meteorittnedslag eller global oppvarming eller vulkanutbrot eller at dinosaurane vender tilbake frå Mars. Ingen av oss treng å bli utsett for kjøttetande virus. Det vi alle dør av … er alderdom. Og at vi ikkje forplantar oss. Og vi treng ikkje å gi avkall på sex ein gong, ettersom vi alle i dette scenariet føretrekk sex med folk av same kjønn som oss. Og fordi enkelte av dykk garantert lurer «Kven skal ta vare på oss når vi alle er gamle?»: Når den dagen kjem, har vi hatt ganske mange år å førebu oss til det på, så då kjem vi til å ha robotane til det. Sjansen er ganske stor for at i dette scenarioet kjem vi til alle til å dø lykkelege.

Ja, eg veit at innlegget er fem år gamalt. Ja, eg veit at det blir alt for dumt å bruke desse argumenta for å angripe FrP. Eg bruker dei ikkje til å angripe FrP. Eg bruker dei ikkje for å angripe FpU. Eg bruker dei ikkje ein gong for å angripe to dumme ungdomar som hadde lyst til å skrive eit lesarinnlegg om ting dei ikkje forstår. Eg bruker dei for å angripe meiningane til to dumme ungdomar som hadde lyst til å skrive eit lesarinnlegg om ting dei ikkje forstår. Det blir noko ganske anna.

Og fordi eg fekk tilbakemeldingar om at Twitter kanskje ikkje var den beste måten å gjera det på, laga eg denne bloggen.

… å ja, forresten:

FIRST POST! WHOOOO! HELLO WORLD!

Eller noko sånt. Takk for merksemda.

Advertisements